Klang giver indre fred og ro hos døende

Beroligende lyde og vibrationer fra skålene kan give den døende en følelse af fred, det er et kraftfuldt redskab til at skabe tryghed i en overgangsfase – fra én tilstand til en anden.

Lyden af uendelighed

Ved at spille på skålene på en ganske særlig måde, bliver der frembragt lyde, hvor der ikke er nogen begyndelse og ikke nogen afslutning – hvor der kan skabes kontakt mellem den fysiske- og den ikke-fysiske verden.

Min mor var dement i mere end 20 år. Da hun ikke længere kunne tale med os, blev lydene vores kommunikationsform. Når jeg spillede for hende kunne jeg høre, at hendes vejrtrækning blev dybere og hun faldt mere til ro.

I dødsprocessen var det i høj grad vibrationerne og tonerne der skabte fred og stilhed, og hun åndede ud i en fredelig, afspændt og rolig tilstand. Lydene var den største gave jeg kunne give min mor, og hun gav mig den største gave ved at tage imod dem. Det var en meget smuk og bevægende oplevelse.