Klang er lyd og vibration der opstår ved anslag på syngeskåle og klangskåle