Familiestilling forløser gamle traumer, handlemønstre og dynamikker

Familieopstilling

… er en praktisk metode, du kan bruge til at gå på opdagelse i mønstre og dynamikker i familier, andre systemer eller organisationer, hvor der er brug for at finde nye veje til at se på tingene og opnå indre ro, balance, tillid og tryghed.

Med en systemisk tilgang til en problematik, får du nye vinkler på din situation og en dybere forståelse for de skjulte mønstre og mekanismer der forårsager, stress, konflikter, tristhed, mistrivsel mm.

Hvad kan jeg bruge metoden til?

Du kan bruge metoden til alle former for ubalancer, som kan opstå på arbejdspladsen og i familien, f.eks. afskedigelser, dødsfald, smerter, skilsmisser, adoption og stress. I organisationer kan det være sammenlægning af teams, konflikter, flytning, ændret lovgivning, en ny leder, mm.

Slægt følger slægters gang…

… og i mange tilfælde gentager problematikkerne sig i den samme familie fra generation til generation, når problemerne ikke bliver set og løst.

Med metoden kan du styrke kontakten til sin inderste kerne, ved at få større kendskab til og accept af dine rødder. Du kan få løst op for uhensigtsmæssige tilstande, da de ofte har afsæt i familien og måske flere generationer tilbage. Når du accepterer dine rødder, kan du føle dig mere i live, glad, fri og hel.

Hvordan foregår det?

Opstillinger foregår enten i en gruppe med repræsentanter for de involverede, eller individuelt ved hjælp af gulvmarkører eller figurer.

Man bruger eksternalisering, dvs man forsøger at gøre den indre oplevelse af et problem til noget ydre. I grupper bruger man mennesker, som bliver stillet op enten som repræsentant for et familiemedlem, eller en afdeling i en virksomhed, produkter eller for dele af sig selv, eller for et tema f.eks. afhængighed. Det betyder, at den indre oplevelse man har, hvad end det er, bliver gjort ydre og visuel og konkret ved at man stiller det op.

Når man bruger mennesker, går man på opdagelse ved at spørge repræsentanterne om, hvordan det opleves at stå i de forskellige repræsentationer. Man undersøger hvordan de står ift hinanden, retning og hvor tæt osv, og på den måde kan det blive nogle meget stærke billeder.